סלידר 2

Roasted goose liver with raspberry sauce and fresh raspberries